Geschiedenis van een periode


Beeldende kunst
Tijdens het Popfestival speelde beeldende kunst een rol. Op het festival terrein ontstond spontaan een beeld van de kunstenaar Fred Tuynman, deelnemers aan het festival deden er aan mee. Daarnaast ontstonden graffitieachtige tekeningen, een soort spontane expressie die bij die tijdsgeest hoorde.
Je kan dit zien als een vervolg op de provohappenings. Misschien hadden zij wel de weg vrij gemaakt voor dit soort acties, maar de attitude was anders. Het werk kwam veel meer voor uit een gemeenschapsgevoel tussen de festivalgangers dan vanuit een behoefte om te provoceren. Wat dat betreft hoort het echt bij de anarchie en de vrijheidsbeleving van de hippiecultuur.
Een ander initiatief is de spontane schildering die als een soort groepswerk wordt gemaakt. Dit past ook uitstekend in dit tijdsbeeld en de jongerencultuur.
Club en buurthuizen waren in hun bloeiperiode, jongeren werden hierbinnen geactiveerd om aan cultuur te doen. Het paste binnen de cultuur om gezamenlijk aan projecten te werken.
Een mooi voorbeeld hiervan is de Zuurkoolwestern van de regisseur Rien Kroon, dat een gezamenlijke productie was van verschillende club en buurthuizen in Rotterdam Zuid. Het is een persiflage van een persiflage volgens de gelegenheidsacteur Thom Holterman. De film is nu een tijdsdocument die je volgens hem alleen maar kan bekijken als je volledig stoned ben.

 Fred Tuynman aan het werk, Kralingen 1970
 Bezoekers aan het Holland Popfestival in actie, Kralingen 1970