Geschiedenis van een periode


Tijdgeest
Over de oceaan trok het fenomeen Popfestival naar Europa en strandde als eerste in het Britse Isle of Wight. Van 1968 tot 1970 werden er op het Isle of Wight festivals gehouden. De laatste editie, in 1970 trok maar liefst 600.000 mensen. Ook daar hadden de meeste mensen geen kaartje en probeerden toch binnen te komen. De promotors gingen dan ook failliet en alles wat overbleef was een concertfilm. Bovendien mistten ze de love inn sfeer; er was zoveel geweld onder de bezoekers dat besloten werd het festival niet meer te organiseren. Van 1970 tot 2002 is er geen festival geweest. Vanaf 2002 worden er weer jaarlijks Popfestivals georganiseerd op het Isle of Wight.

In Kralingen daarentegen lukte het heel goed om de vredelievende hippiecultuur vast te houden, geen onvertogen woord viel er en geen handgemeen vond er plaats. De organisatoren hadden zich laten sponsoren door Coca Cola. Daar werd natuurlijk over geklaagd, net als over de prijzen van de maaltijden.
Hippies waren tegen commercie, hun voorgangers de provo's en kabouters maakte daar al een item van. Wat dat betreft vonden velen het helaas gelegitimeerd om zonder geldig toegangsbewijs binnen te komen. Ze vermoedden ten onrechte dat de organisatie dik geld zou verdienen.
Dit gerucht werd al snel verspreidt met als gevolg dat zowel bewaking als politie op de hand van de binnenpiepers waren.
Het gevolg was dat ook dit evenement failliet ging.